Survey Seminar (Evaluasi)

Peserta Seminar yang terhormat,

terima kasih telah menghadiri Seminar yang kami adakan. Kami mengharapkan masukan dari Bapak/Ibu mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Seminar ini untuk bahan perbaikkan dan peningkatan oleh tim internal.